Tượng thích ca mâu ni Giá: (Liên hệ)
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Vị Phật lịch sử Thích-ca Mâu-ni. Tất-đạt-đa (sa.siddhārtha) có nghĩa là "người đã hoàn tất (siddha) ý nghĩa [cuộc sống] (artha)". Đôi lúc ta cũng tìm thấy cách dịch ý Nhất thiết nghĩa thành, Thành tựu chúng sinh dịch từ dạng dài của tên Phạn ngữ là sarvārthasiddha. Như vậy Tất-đạt-đa Cồ-đàm là tên của vị Phật lịch sử, từng sống trên trái đất, người sáng lập Phật giáo. Ngài cũng còn được gọi là Phật Tổ Như Lai.

Cập nhật: 26/03/2013
Lượt xem: 2874
Lên trên